FAQ-Weg-Wijs

Frequently Asked Questions

blauw Wanneer en hoe kan ik me inschrijven voor een cursus bij Weg-Wijs?

Het is het beste zo tijdig mogelijk (het liefst enkele maanden van tevoren) contact met Weg-Wijs op te nemen als u geadviseerd wil worden over een cursus in het buitenland. Sommige cursussen (vooral zomercursussen) zijn al ruime tijd van tevoren volgeboekt en als je bijzondere wensen hebt ten aanzien van de accommodatie zijn de mogelijkheden het grootst als je er vroeg bij bent. In principe kan er bij de meeste cursussen nog tot een maand voor aanvang van een cursus worden aangemeld.

groen Hoe lang van tevoren moet ik me opgeven voor vrijwilligersprojecten?

De organisatie waarmee Weg-Wijs samenwerkt, wil het liefste dat je bij voorkeur minimaal 3 maanden van tevoren inschrijft voor een of meerdere projecten. Het geeft hun niet alleen de tijd om rekening te houden met je voorkeur voor land en project en alle organisatie die daarmee samenhangt, maar ook alle andere afhandeling als visum, vlucht, vaccinaties en belangrijke informatieverlening van tevoren.

paars Wat doe je met een heel jaar?

Je kunt je via Weg-Wijs voor een cursus van een heel jaar aanmelden, maar meestal raden we je aan een jaar op te splitsen in trimesters en/of semesters. Dat betekent dat je voor een periode boekt en daarna, of zelfs vanuit het buitenland met ons samen beslist of je wilt verlengen of aan iets anders wilt beginnen.

Veel hangt natuurlijk ook af van het budget dat je hebt, hoe oud je bent en in welk stadium van school of studie je bent en wat je voor ervaringen zou willen opdoen.

oranje Voor wie zijn de buitenlandse cursussen bedoeld?

Een cursus in het buitenland kan in principe worden gevolgd door iedereen vanaf 16 jaar.

Je kunt een cursus gaan volgen na je eindexamen, na je bachelors, na je MBO of HBO opleiding en ook universiteit. Je kunt tijdens de cursus vakken volgen die in het teken staan van de richting die je daarna op denkt te gaan (psychologie, filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis etc.) Hetzelfde geldt voor de vrijwilligersprojecten, die hun projecten met een bepaald thema hebben (medicijnen, zorgsector, business, diergeneeskunde, antropologie etc). Je kunt je cursus combineren met (betaald) werk dat voor je geregeld kan worden door de school waar je de cursus hebt gevolgd en zo (een deel) van je cursusgeld terugverdienen.

blauw Uit wat voor accommodatie kan ik kiezen?

De scholen/instituten/universiteiten waar de cursussen worden gegeven bieden verschillende onderdakmogelijkheden waarop zij ook hun controles uitoefenen.

Dit kunnen zijn:
– gastgezinnen
– gedeelde appartementen
– kamer bij particulieren met gebruik van de keuken
– intern
– studentenflat/kamer in de stad
– hotel, studio of eigen appartement

De keuze heeft te maken met het beschikbare budget, met je leeftijd (in Engeland en Australië is het jongeren onder de 18 alleen toegestaan in een gastgezin te verblijven), waar plaats is en wat je zelf het meeste aanspreekt. Weg-Wijs adviseert hierin uiteraard.

groen Voor wie zijn de zomercursussen bedoeld?

Korte cursussen in de zomer zijn voor die mensen, die tijdens hun vakantie een vrijetijdsbesteding in het buitenland willen combineren met het (beter) leren van een taal. Een groot deel van de zomercursussen is echter bestemd voor de jongeren van 9 tot 20 jaar die de vakantie samen met leeftijdgenoten willen doorbrengen in het buitenland. Daarbij kunnen de ochtenden besteed worden aan het leren van een taal en de middagen en avonden aan gezellige of culturele activiteiten. Voor de allerjongsten is 24 uurs supervisie.

Er zijn ook sport- en Outward Bound kampen voor de ware actie-liefhebbers.

paars Wat voor diploma’s kun je halen in de verschillende landen?

FRANS

TCF (Test de la Connaissance du Francais)
DELF (Diplome d’Etudes de Langue Française):
1er degre: 4 examens
2me degre: 2 examens, toelatingseis DELF 1
DALF (Diplome Approfondi de Langue Française):
4 examens, toelatingseis DELF 2 of test d’entree au DALF

In Frankrijk zijn er veel examendata, verspreid over het hele jaar, De examens worden overigens ook in Nederland afgenomen, maar dan slechts eenmaal per jaar.

SPAANS

DELE-examens (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera:
1 e niveau: Inicial
2 e niveau: Vasico
3 e niveau: Superior

De examens worden afgenomen in mei, augustus en november (ook in Nederland)

ITALIAANS

Drie verschillende diploma-stelsels:
ALTE ( Perugia ): CELI 1 t/m 5
AIL ( Florence ): DELI, DILI, DALI, DALC
CILS ( Siena ): CILS 1 t/m 4

ENGELS

FCE First Cambridge Exam
CAE Cambridge Advanced Exam
CPE Cambridge Proficiency Exam

De examens FCE en CAE worden afgenomen in december, maart en juni. CPE in december en juni en op sommige plaatsen ook in maart.

oranje Hoe is het bedrag dat ik moet betalen voor het vrijwilligersproject, opgebouwd?

Het bedrag dat voor een project moet worden betaald, bestaat uit de kosten voor je accommodatie en eten gedurende je verblijf en voor het organisatieteam ter plaatse dat zorgdraagt voor je opvang en begeleiding. De vluchten naar je bestemming en een eventuele cursus ter plaatse voor het leren van de taal van het land, komen er nog wel bij, maar kunnen via de organisatie Teaching en Projects Abroad voor een aantrekkelijke prijs worden geboekt.